Blog

All posts in Announcements – RO language

Anunț recrutare studenți și elevi voluntari (RO language)

În cadrul proiectului LITERAȚIE LA PUTEREA 3 – FOCALIZARE PE FAMILII ROME, Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium) și Asociația Learn&Vision au nevoie de ajutorul vostru pentru derularea în condiții foarte bune a unor ateliere de literație pentru familii de romi.

Anunț recrutare voluntari – Cluj-Napoca

Colectare de cărți pentru copii 6 – 10 ani (RO language)

Începând cu 12 iunie şi până în 30 iunie 2014, în cadrul proiectului LITERAȚIE LA PUTEREA 3 – FOCALIZARE PE FAMILII ROME, Asociația Learn&Vision, cu sprijinul Bibliotecii Judeţene O. Goga iși propune realizarea unei acțiuni de colectare de cărți pentru copii cu vârsta între 6 şi 11 ani. Aceste cărți vor ajunge la copii care provin din medii defavorizate.
Scopul acestei acțiuni este de a promova valoarea lecturii şi a învăţării în familie ca modalitate de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Anunț colectare cărți – ALV, România